ÖZMAK, müşterilerinin mutluluğunu, kendi mutluluğu kabul ederek müşterilerinin hızla değişen ve gelişen kalite isteklerini, doğru ve sürekli olarak karşılamayı hedefler.
ÖZMAK olarak, müşteri memnuniyeti ticari faaliyetlerimizin her yönünde sahip olduğumuz en önemli değerimiz ve ölçü aracımızdır. ÖZMAK’ın her bir çalışanı, sorumluluğumuzun müşterilerimizin çıkarları ve içinde yaşadığımız  toplumun refahı için uzun vadeli bir işbirliği ortamının yaratılması olduğunun bilincindedir.
ÖZMAK çalışanları, şirketi sahiplenen, birbirine yüksek motivasyon aşılayan, daha çok büyüme ve ilerlemeye odaklanan kişilerdir ve  ÖZMAK‘ı farklı kılan en önemli özelliği aynı hedefe inanan bireylerin oluşturduğu takım ruhudur.

Başlıca kalite politika önceliğimiz, olası yeni müşteriler edinme amacı ile ekstra kaynakların tahsis edilmesi yerine hâlihazırda sahip olduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini muhafaza etmektir.

İş ve Çevre Güvenliği

Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, projelerimizin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek, iş kazalarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve eylem planlarını düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak, faaliyet alanlarımızda çevreyi korumak ve çevre standartlarına uymak ana hedefimizdir.
Tüm çalışmalarımızda, iş ve çevre güvenliği göz önüne alınarak süreçlerin tasarlanması ve her zaman denetlenmesinin sağlanması iş yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
ÖZMAK, iş ve çevre güvenliği sisteminin, etkili ve kazanç sağlayan iş yönetiminin, ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır.
ÖZMAK,  İnsana veya sahip olduğu değerlere zarar vermeden ve çevreyi koruyarak takım halinde iş yapmanın  başarının anahtarı olduğuna inanır.
 ÖZMAK olarak, İş ve Çevre Güvenliği kapsamında personelinden beklentiler ;
  • Kendilerinin ve diğer insanların sağlık ve emniyetine dikkat etmelerini
  • Talimatlara uymalarını ve çalışma izinlerine uygun çalışmalarını,
  • İşe başlamadan önce emniyetle ilgili bir tereddüt varsa bildirmelerini,
  • Sadece riskleri hakkında eğitim aldıkları işlerde çalışmalarını,
  • Her türlü kazayı ve olumsuz durumları rapor etmelerini,
  • Acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmelerini ve buna uygun davranmalarını
Tüm firmaların üretimi birbirine benzer. Ancak “kalite” konusunda gözle görünenin dışında başka unsurlar da rol oynar. Kullanılan ileri teknoloji, gelişmiş ve yenilenen mühendislik formasyonu, insan sağlığı ve iş güvenliğine verilen önem gözle görülmeyen unsurlar arasında yer alır. Yapılan işin gerçek kalitesini de bu görünmeyen unsurlar belirler.
Bu amaçla;

  • Projelerimizde tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenmektedir.
  • Projelerimizin tüm safhalarında “Önce İnsan Sağlığı ve Güvenliği” ilkesi doğrultusunda uygulamalar yürütülmektedir.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.