ÖZMAK, faaliyet dönemi boyunca yurtiçi ve yurtdışında aldığı ve alacağı işleri kaliteli bir şekilde ve zamanında tamamlayarak bilinen bir firma olmayı hedeflemektedir.
Bu hedefe ortaklarının ve çalışanlarının da ödün vermediği kurumsal prensipler olan dürüstlük, insana ve topluma saygı, üretkenlik, takım çalışması, müşteri odaklı anlayış ve sürekli kendini yenileme sayesinde ulaşacağına inanmaktadır.
Kurumsal Yönetim prensiplerini aksaksız uygulamanın faaliyetlerinin gelişmesine olumlu katkıda bulunacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Aşağıda bulunan firma organizasyon şeması kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde geliştirilmiştir.