Proje Süreci; Özmak’ta proje yönetimi konsept tasarım aşamasında başlayan bir süreçtir.
Müşterinin talebi ile tasarım başlar.
Resmi dairelerce belirlenen kriterler de göz önüne alınarak işveren ve kontrollük, proje firması tarafından proje şartnamesi oluşturulur.
Bu şartname dikkate alınarak taslak tasarım üzerine mühendislik hesapları ile keşfi çıkarılacak projeler oluşturulur.
Projeler üzerinde yapılan çalışmalarla tasarım, uygulama mühendisleri tarafından keşif listeleri oluşturulur.
İhale süreci; Özmak’ a teklif istekleri gelir, yada ihaleler takip edilir ve teklif isteği daveti gönderilir.
Gelen keşif listeleri üzerine malzeme ve işçilik maliyet çalışmaları yapılır.
İşçilik çalışmaları adam saat üzerine yapılır. İmalatın proje şartlarına göre ne kadar adam saatle bitirileceği belirlenir. Bu adam saatler proje bölgesine, çalışma kotuna, çevre şartlarına, işçi tedarik durumuna göre daha önceki proje deneyimlerinden faydalanılarak oluşturulur.
Malzeme ve insan kaynaklarını da içeren proje planlaması, Primavera ve Ms Project programları kullanılarak yapılır. Maliyetler üzerinden hazırlanan teklif, proje planlaması ve tahmini bütçe seri numarası olan bir dosya haline getirilir.
Teklif ve proje planlaması işverene gönderilir.
Şantiye; ihale olumlu sonuçlandığında, sözleşmeyi ve iş avansını müteakip, mobilizasyon süreci içinde daha önce oluşturulan şantiye kilit elemanları seri şekilde sevkedilir.
İşveren den yer teslim belgesi alınır.
Şantiye kurma çalışmalarına başlar.
Planlamaya uygun şekilde uygulama projelerinin, proje malzemelerinin, imalat ve montaj ekipmanlarının, işçilerin şantiyeye sevki sağlanır.
Güncel planlamaya uygun şekilde belirlenen iş sekansları işveren yetkililerinin onayı ile başlar.
Yapılan işlerin aylık düzenlenen asbuiltlerle, ataçmanlarla, hak edişleri düzenlenir.
Yapılan işler proje, şartnamelere uygun şekilde bitirilir. İlgili testler yapılır, sistem temizliği yapılır, devreye alma çalışmaları yapılır. Bu esnada gerekli test, devreye alma, asbuilt proje evrakları düzenlenir.
Teslim ve tahliye; İş teslim edilir. İlgili onaylar alınır. Kesin hesaplar kapatılır. Proje dosyaları 3 takım halinde hazırlanır, işverene, kontrollük makamına ve yüklenici arşivine gönderilir.
Bakım sözleşmesi imzalanır. Bakıma kalacak elemanlar belirlenir. Bakım mobilizasyonu yapılır
Şantiye malzemeleri tutanaklar haline merkez depoya gönderilir. İşçiler hakları ödenerek başka şantiyelere yönlendirilir.
Şirketin o bölge resmi, tüzel ve özel kişilerle ilişkileri kapatılır. Kilit elemanlar tahliye edilir.